Gastouderopvang Poppedijntje

Huisregels Gastouderopvang Poppedijntje

Deze huisregels zijn samengesteld om de rechten en plichten van de vraagouders en van de gastouder te verduidelijken. Deze huisregels gelden bovenop de overeenkomst van opdracht tussen vraagouders en gastouder, welke door beide partijen ondertekend is. Alle vraagouders dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn. Als er wijzigingen in de huisregels worden doorgevoerd, krijgt u hierover bericht.

Openingstijden

Gastouderopvang Poppedijntje is standaard open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.00 uur tot 19.00uur. Andere tijden zijn in overleg mogelijk. Dat betekent ook dat het incidenteel mogelijk is voor uw kindje de nacht of het weekend door te brengen bij de gastouder.

Tarieven

Het uurtarief bij Gastouderopvang Poppedijntje voor 2018, € 5,50 per uur voor de opvang. Dit tarief is inclusief eten, drinken, fruit en tussendoortjes! Met uitzondering van luiers, babyvoeding en dieetvoeding.

Naast het uurtarief van de gastouder betalen de ouders bureaukosten aan het gastouderbureau waar de vraagouder bij is aangesloten zoals vastgelegd is in de Wet Kinderopvang. Ik ben ingeschreven in het LRKP, hierdoor kunt u wanneer u aan de voorwaarden voldoet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, wanneer de opvang via een geregistreerd gastouderbureau loopt.

Tariefwijzigingen van de gastouder worden tenminste 1 maand voor het begin van het nieuwe jaar doorgegeven. Bij niet akkoord van de tariefwijzigingen blijft de opzegtermijn onverminderd van kracht tegen het oude tarief.

Privacy

Privacyreglement volgens de Autoriteit Persoonsgegevens.

Reserveren

Gastouderopvang Poppedijntje rekent geen reserveringskosten. U kunt een plaatsje in de opvang reserveren, door middel van het ondertekenen van het contract. Als de gereserveerde plaats meer dan 1 maand in de toekomst ligt, worden er bij annuleren van het contract voor aanvang van de opvang annuleringskosten in rekening gebracht. Deze bedragen 1 maand opvangkosten. De kosten vallen niet binnen de kinderopvangtoeslag.

Ruildagen

Ruilen van dagen toegestaan, mits het maximale kind aantal niet wordt overschreden en de te ruilen dag in dezelfde week valt.

Vakantie en sluitingsdagen

Minimaal 2 maanden van tevoren geeft de gastouder haar vakantie door. Ouders geven hun vakantie minimaal 1 maand van tevoren door.

Op nationale- en christelijke feestdagen is de opvang gesloten. Dit zijn de volgende dagen, nieuwjaarsdag, 1e en 2e paasdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e pinksterdag, koningsdag, Bevrijdingsdag, 1e en 2e kerstdag. Mocht er wel opvang nodig zijn op deze dagen dan is dat bespreekbaar.

Af te nemen uren

Minimale afname qua contracturen zijn 3 uur per dag. De uren die vast staan in het contract, worden altijd berekend. Dit zijn de standaard uren die gereserveerd worden voor uw kind. een extra dag of uur, wordt extra berekend.

Ziekte en vakantie gastkind

Is uw kind ziek? Neem dan zo snel mogelijk contact op voor overleg.

Als een kind koorts heeft hoger dan 38,5 graden, wordt er contact met u opgenomen en overlegt over de opvang. Als de groepsbezetting het toelaat en uw kind zich goed genoeg voelt, is het mogelijk om de opvang door te laten lopen. Als uw kind zich dusdanig niet goed voelt en naar een arts moet of als er sprake is van besmettingsgevaar, zal uw kind wel opgehaald moeten worden. Dan dient de ouder het kind binnen 90 minuten, nadat de gastouder hierover heeft gebeld, te komen ophalen.

Als uw kind wegens ziekte niet naar de opvang komt, horen wij dit graag van u. Het is van belang dat u mij op de hoogte stelt wanneer uw kind een besmettelijke ziekte heeft. Ik kan dan andere ouders inlichten over een mogelijk besmettingsgevaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gevaar van waterpokken bij een zwangere vrouw.

Ziekte gastouder

Als de gastouder of een van haar gezinsleden ziek is en de opvang kan niet doorgaan, zal de gastouder dit zo snel mogelijk doorgeven. Als de gastouder niet beschikbaar is i.v.m. ziekte zullen deze uren niet doorberekend worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een vervangende gastouder, het GOB kan u daarmee eventueel helpen, en de gastouder heeft een aantal telefoonnummers van gastouders, die de gastouder u kan doorgeven indien gewenst.

Wen uren

Een gastkind kan gebruik maken van wen uren, dit is ongeveer 2-3 uur, in de week voordat de opvang start. Deze uren zijn kosteloos. Wilt u meer dagen/uren laten wennen, dan worden die wel berekend tegen het normale opvangtarief.

Het is fijn als in deze wen uren (bij een baby), een slaapje en voedingsmoment valt.

Tijdens de wen uren dient u volledig bereikbaar te zijn voor eventuele vragen.

Halen en brengen

Mocht het voorkomen dat u het niet redt om op tijd te zijn door file of een vergadering, laat het zo snel mogelijk weten, dan is het in de meeste gevallen geen probleem.

Indien uw kind door iemand anders gehaald wordt, dient u dit van tevoren door te geven. Indien wij deze persoon nog niet kennen, dient deze persoon zich aan de voordeur te legitimeren. Als het niet van tevoren is doorgegeven wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt.

Contact met ouders

Dagelijks vindt er tijdens het brengen en halen van uw kind een korte overdracht van informatie plaats. Indien u een gesprekje wilt met mij om even uitgebreider over uw kind te praten, dan kunt u dit bij mij aangeven en plannen we een afspraak, dit kan ook telefonisch indien gewenst.

Gedurende de opvang staat het altijd vrij even contact op te nemen om te vragen hoe het met uw kind gaat.

Eten en drinken

Al het eten en drinken, uitgezonderd borstvoeding/flesvoeding zitten bij de uur prijs in. Bij een voedselallergie graag ook zelf eten meegeven i.v.m. veiligheid.

Verzorging/luiers en andere zaken meegeven

Billendoekjes en beddengoed/slaapzakken zijn voldoende aanwezig.

Graag standaard in de tas: speen (indien nodig en bij voorkeur met koord), knuffel (indien nodig) reservekleding, thermometer, flespoederbakje (voorzien van naam en hoeveelheid water wat erin moet) Bij flesvoeding altijd 1 extra voeding meegeven en bij borstvoeding kan de gastouder een extra flesje (voorzien van datum en hoeveelheid) in de vriezer bewaren in geval van nood.

Verjaardagen en kleurplaten verjaardag

Verjaardagen van de gastkinderen vieren we in de opvang op of rond de verjaardag van het kind (in overleg kiezen we daarvoor de datum) Uw kind mag een traktatie meenemen, als u dat leuk vindt. De gastouder maakt tijdens het feestje foto’s, zodat u deze later kan bekijken.

Voor de verjaardagen van papa, mama, opa’s en oma’s en bruiloften kan uw kind een knutselwerkje/kleurplaat maken (graag minimaal één week van te voren doorgeven)

Spelen

We proberen elke dag buiten te spelen, of naar buiten te gaan, wilt u rekening houden met de kleren die u uw kind aantrekt (deze kunnen vies worden). Heeft u liever dat uw kind speelkleren voor buiten aankrijgt, wilt u die dan meegeven en even doorgeven aan de gastouder.

Ook binnen spelen/knutselen we, de gastouder probeert zoveel mogelijk de kleding te beschermen tegen vlekken, ook hiervoor geldt, trek uw kind niet de allermooiste kleren aan, die niet vies mogen worden.

Voor buitenspelen is het handig, als het regenachtig is, dat uw kind regenlaarzen mee heeft.

Vervoer

De gastouder vervoert de kinderen, in de kiddybus (de baby’s en dreumesen in de babyschaal), hierop zit een huif tegen regen en wind, of in de buggy. Incidenteel zal er gebruik gemaakt worden van de auto en zullen de kinderen vervoerd worden in goedgekeurde auto zitjes.

Slapen

Voor elk kind heeft de gastouder eigen beddengoed, wat elke week gewassen word. De gastkinderen slapen in een ledikant.

Voor inbakeren en buikslapen moet een toestemmingsformulier worden ingevuld.

Medicijnen en allergieën

In principe dient de gastouder geen medicatie toe. Is dit wel noodzakelijk dan moeten daar vooraf duidelijke afspraken over gemaakt zijn en vastgelegd worden middels een schriftelijke verklaring. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als ouder altijd het formulier “medicijngebruik” in te vullen waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen. Nieuwe medicatie wordt niet door de gastouder aan uw kind gegeven in verband met mogelijke allergische reacties. Dit geldt ook voor een onaangebroken verpakking van medicatie die uw kind reeds gebruikt.

Mocht uw kind allergieën hebben, dan graag doorgeven, zodat de gastouder daar rekening mee kan houden.

Vaccinaties

Indien uw kind niet deelneemt aan het algemeen gangbare inentingsprogramma, dient u de gastouder hiervan op de hoogte te brengen. Om de veiligheid van alle opvangkinderen en zwangere vrouwen te kunnen waarborgen biedt Gastouderopvang Poppedijntje alleen opvang aan voor kinderen die deelnemen aan het landelijke vaccinatieprogramma.

Hygiëne en veiligheid

Jaarlijks vindt er een risico-inventaris plaats vanuit het gastouderbureau, waarbij gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien.

Aansprakelijkheid

De gastouder kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vermissing van goederen die door de vraagouder aan het kind meegegeven worden naar de opvangplek.

Vraagouders zijn verplicht een WA-verzekering te hebben, gastouder heeft een zakelijke WA-verzekering afgesloten.

0